Doučovanie detí 1. stupeň ZŠ

Kontakt: 0948 160224

MOŽNOSTI:

  • Súkromné hodiny, doučovanie detí a krúžky.
  • Vzdelávanie detí v oblasti digitálnej bezpečnosti detí, prevencii pred kyberšikanovaním. Vzdelávanie môžné v našom zariadení, v domácom prostredí alebo v škole dieťaťa.
  • Podporné edukačné aktivity pre deti so špecifickými potrebami (poruchy učenia, pozornosti, reči, aktivity, ADHD).