Opatrovanie a doučovanie detí

Mimoškolská vzdelávacia činnosť

Ing. Miroslava Grusmanová

 • živnostenské oprávnenie
 • IČO: 55219276
 • nie je platca DPH

Služby

PRE RODINY, INDIVIDUÁLNE PRE DIEŤA, ALEBO PRE JASLE, MATERSKÉ ŠKOLY A ZÁKLADNÉ ŠKOLY

 • poskytovanie krátkodobej pomoci pri opatere detí, opatrovanie detí 0 -3 – 6 rokov
 • mimoškolská vzdelávacia činnosť pre deti 5 – 18 rokov: bezpečnosť detí na sieti a v mobile, edukačné aktivity, prevencia pred šikanovaním
 • pre školy a učiteľov: prednáška kybernetická bezpečnosť detí
 • údržba zariadení (PC, tablet, mobil, web)
 • organizovanie školení a kurzov: preprava detí, prázdninové pobyty

Doučovanie detí

 • príprava do školy (poznámky, domáce úlohy, doučovanie) najmä matematika, slovenský jazyk, informatika 1 stupeň ZŠ, a to v mieste bydliska dieťaťa alebo u mňa ako poskytovateľa služby
 • nácvik písania, čítania, gramatiky, kalkulácie – základné zručnosti pre predškolákov, školákov 1 stupeň ZŠ, aj pre deti so špecifickými potrebami najmä dyslexia, dyspraxia, dyspinxia a dysgrafia, učenie prispôsobeným vysvetlením výkladu učiva a textu v učebnici, nácvik úkonov, precvičovanie jemnej motoriky, atď.
 • doučovanie pre detí s hyperaktivitou, poruchou učenia alebo poruchou pozornosti
 • pomoc deťom pri PN a pri nástupe do školy po PN,
 • odstraňovanie zlozvykov, preučenie nesprávnych učebných postupov
 • príprava detí do školy pre predškolákov (4 až 6 ročné),
 • opatrovanie detí 1 – 6 ročné
 • doprovod detí na kurzy, výlety a tréningy,

Leave a Reply

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *